Uitleg onze prijzen

De tarieven zijn opgebouwd uit een aantal componenten.
Hart van Zwaag biedt u een totaalpakket van wonen, service, welzijn  en zorg. Wij vragen hiervoor een vast totaalbedrag per maand voor het geheel.
De hoogte van de maandelijkse woonkosten hangt af van de grootte van het appartement.
Onder woon-  en servicekosten verstaan wij de volgende kosten:

 • Huur
 • Schoonmaak en onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes en voorzieningen en tuin
 • Gas, water en licht
 • Individuele klimaatbeheersing
 • TV, internet en telefoonaansluiting
 • Voedingskosten
 • Wasserij
 • Contributie en abonnementen

 • Wij bieden 24-uurs zorg door gediplomeerd en ervaren personeel.
  Het complete zorgpakket van huishoudelijke hulp tot volledige verpleging wordt specifiek op uw wensen afgestemd op basis van een op te maken individueel zorgplan.

  Er is genoeg tijd voor persoonlijke aandacht en begeleiding om de door u gewenste zorg te geven. U houdt hierin zoveel mogelijk zelf de regie.
  Ons uitgangspunt is dat u in ons huis kunt blijven wonen, ook wanneer de zorgbehoefte toeneemt, mits dit medisch verantwoord is. Verhuizen is dan ook niet meer nodig.
  Onder zorgkosten voor dienstverlening en basiszorg verstaan we:

 • drie maaltijden per dag, koffie en thee
 • activiteitenprogramma waaronder huisconcerten,
 • (eventueel) beheren van medicatie
 • begeleiding of overname van de lichamelijke zorg
 • schoonhouden van uw appartement
 • alle (zorg) administratie omtrent indicering en eventuele herindicering
 • wassen drogen en strijken van kleding
 • zorgcoördinator voor afstemming van de persoonlijke zorg per bewoner.


 • De ondersteunende activiteiten gericht op het dagelijkse leven worden gefinancierd vanuit de zogenaamde geïndiceerde zorg,
  op basis van een AWBZ indicatie in de vorm van een Persoons Gebonden Budget voor Persoonlijke Verzorging,
  Verpleging en Begeleiding en een Wmo indicatie voor Huishoudelijke Verzorging.
   Hierbij is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage van toepassing die u aan het CAK moet voldoen.
  Individuele extra zorg en begeleiding kunnen op uurtarief worden ingekocht.

  Niet inbegrepen zijn extra kosten zoals: vervoerskosten, uitstapjes, persoonlijke boodschappen, kapper,
  pedicure, stomerijkosten en het merken van kleding, verzekeringen (inboedel en WA) en evt. administratieve ondersteuning.

  Voor meer informatie en onze tarieven, vragen wij u contact met ons op te nemen.
  U kunt uiteraard ook een afspraak maken om Hart van Zwaag te bezoeken.