Onze kernwaarden.

Wij zien in de huiselijkheid en gastvrijheid van Hart van Zwaag belangrijke voorwaarden voor een plezierige en respectvolle omgang tussen bewoners en ons gezin.
Wij hebben een professionele vakuitoefening die gericht is op persoonlijk contact.
Hart van Zwaag is een onthaaste leefgemeenschap waar het tempo zich aanpast aan de wensen en mogelijkheden van de bewoners.
Wij streven naar een woon- en leefomgeving waarin mensen met een geheugenprobleem dagelijks gelukservaringen beleven.
Het huis is zo ingericht dat het als een inspirerende omgeving wordt ervaren en uitnodigt tot activiteit en ontmoeting.
Onze diensten dragen daar aan bij, waarbij wij uitgaan van de uniciteit van ieder mens, ook als de geheugenproblematiek een vergevorderd stadium bereikt.
Onze ambitie is dat de dienstverlening aansluit bij de levensgeschiedenis en leefstijl van de bewoner, op maat is en ruimte laat voor een eigen dagritme.
Wij willen onze dienstverlening verstrekken in een open verbinding met familie, mantelzorgers en de omliggende samenleving.
Wij waarderen in onze dienstverlening de betrokkenheid bij de zorg van familie en andere mantelzorgers.
Wij stellen een open relatie met deze naasten voorop en zien daarin een belangrijke voorwaarde voor hun betrokkenheid bij de zorg en het vertrouwen in Hart van Zwaag.
Wij doen dat vanuit de overtuiging dat de open verbinding bijdraagt aan prikkeling van zintuigen en geheugen, waardoor het hier en nu op een aangename wijze wordt beleefd.