Wonen zoals thuis.

Wanneer het zelfstandig wonen niet meer goed lukt zijn de consequenties vaak zeer divers en ingrijpend.
Er moeten concessies gedaan worden aan persoonlijke levensstijl, wooncomfort, eigenwaarde en algemeen welbevinden.
Hart van Zwaag biedt aan kwetsbare ouderen en ouderen met geheugenproblemen een goed alternatief;
wonen met een kleine groep medebewoners in een veilige en beschermde leefomgeving met de benodigde structuur, aandacht en dienstverlening op maat.
Een thuis waar de zorg zich aanpast aan uw wensen, waarden en normen.
Liefdevolle persoonlijke zorg en verpleging zijn hier vanzelfsprekend in verweven.
Wij zullen altijd rekening houden met ieders persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing en voorgeschiedenis.
Wij vinden het belangrijk dat de oudere zoveel mogelijk de eigen regie houdt en willen de overgang van de thuissituatie naar het wonen in Hart van Zwaag zo klein mogelijk houden.
U beschikt over een eigen woonstudio en ontvangt een zeer breed pakket aan zorg en dienstverlening afgestemd op persoonlijke behoeftes en wensen.
Wonen zoals thuis, aandacht, respect, veiligheid en geborgenheid zijn daarbij onze uitgangspunten, goede zorg onze missie.